Temamøde om Fremtidens digitale virksomhed

 

Tid:   20. marts 2017  kl.  12.00 – 16.30

Sted: Rockwool A/S, Hovedgaden 501, Hedehusene

 

Industri 4.0 er en vision om at udvikle og effektivisere europæiske virksomheder for at forebygge disruption og for at blive konkurrencedygtig i forhold til offshore lande.

 

Mange tror, at disruption kun rammer finanssektoren og handelsvirksomheder, der udfordres af online-salg. Men også produktionsvirksomheder må ruste sig til at kunne tage konkurrencen op med nye aktører og koncepter.

 

De fleste forbinder industri 4.0 med at sætte strøm til processer og kortslutte al information på tværs af virksomheden; men industri 4.0 er lagt mere end det: Det er også:

 

  • Nye smarte produkter, der er online og med indbygget intelligens (IoT)
  • Nye services baseret på IoT
  • Brug af big data-teknologier til kunde- og produktionsanalyser
  • Tættere samarbejde med leverandører i værdikæden.

 

ATV’s temagruppe om Videnbaseret produktion ønsker at folde visionerne om Industri 4.0 ud for medlemmerne og inviterer i samarbejde med ATV’s tema-gruppe for Digitalisering og big data samt projektet Fremtidens digitale virk-somhed til et tværfagligt temamøde om industri 4.0: Hvad går industri 4.0 ud på? Og hvordan kan danske virksomheder inspirere hinanden til at komme i front med industri 4.0?

 

Fremtidens Digitale virksomhed er et projekt, som gennemføres med støtte fra Industriens Fond for at omsætte visionerne om Industri 4.0 og Internet of Things (IoT) til konkret handling i virksomhederne. Se mere: www.indesmatech.dk

 

Målgruppen er både ansvarlige for teknik/udvikling og for forretningsudvikling i såvel udbyder- som aftagervirksomheder. Det kan derfor være en god idé med flere deltagere fra hver virksomhed.

 

Som led i projektet tilbydes eksperthjælp til virksomheder, som samles i 3-5 mands grupper, der samarbejder om løsning af innovative business- & use-cases.

Grupperne kan sammensættes af personer med forskelligt, men sammenfal-dende fokus, det være sig forretning, teknik/udvikling eller salg.

 

Grupperne coaches af eksperter fra projektets partnere i det omfang, der er brug for, dog højst 50 timer pr. gruppe. Prisen for hele forløbet vil være 1.000 kr. pr. deltager. Det er ikke en betingelse for eksperthjælp, at man deltager i seminaret.

 

 

PROGRAM

 

12.00

Registrering og sandwich.

 

13.00

Velkomst

Programme Manager Dorthe Lybye, Rockwool A/S, formand for ATV’s temagruppe for videnbaseret produktion.

 

13.10

Industri 4.0: Potentiale, trusler og muligheder

Partner Tom Togsverd, Indesmatech ApS og Fremtidens digitale virksomhed

Professor Charles Møller, Center for Industriel Produktion, AaU

 

13.40

Virksomhedscase 1: Sådan har vi gjort

Head of Basic Software & Electronics Svend Krogsgaard, MAN Diesel & Turbo.

 

14.10

Vækst gennem automatisering og nye services

Senior Vice President Jesper Kjelds, Kamstrup

 

14.30

Kaffepause

 

14.40

Big data teknologier – hvad kan vi bruge dem til?

Professor Torben Bach Pedersen, Aau, formand for temagruppen for Digitalisering og big data

 

15.00

Virksomhedscase 3: Sådan har vi gjort

Udviklingschef Michael Kai Petersen, Oticon A/S

 

15.20

Er vi gode nok i Danmark?

Divisionsdirektør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut.

 

15.40

Paneldebat: Hvordan kommer vi videre?

Panel: Charles Møller, AaU

Torben Bach Pedersen, AaU

Svend Krogsgaard, MAN Diesel & Turbo

Jesper Kjelds, Kamstrup

Michael Kai Petersen, Oticon A/S

Anne-Lise Høg Lejre

Ordstyrer: TT

 

16.30

Tak for i dag!

Programme Manager Dorthe Lybye, Rockwool A/S

 

Efter temamødet vil der være mulighed for separate drøftelser om eksperthjælp med Tom Togsverd. Aftal gerne nærmere herom på forhånd ved at kontakte tto@indesmatech.com eller mobil 2068 3343.

 

Tilmelding

Til Tom Togsverd

tto@indesmatech.co

mobil 2068 3343.

 

 

Indesmatech ApS

Scion DTU

Diplomvej 381

2800 Kgs. Lyngby

Temamøde om Fremtidens digitale virksomhed

 

Tid:   20. marts 2017  kl.  12.00 – 16.30

Sted: Rockwool A/S, Hovedgaden 501, Hedehusene

 

Industri 4.0 er en vision om at udvikle og effektivisere europæiske virksomheder for at forebygge disruption og for at blive konkurrencedygtig i forhold til offshore lande.

 

Mange tror, at disruption kun rammer finanssektoren og handelsvirksomheder, der udfordres af online-salg. Men også produktionsvirksomheder må ruste sig til at kunne tage konkurrencen op med nye aktører og koncepter.

 

De fleste forbinder industri 4.0 med at sætte strøm til processer og kortslutte al information på tværs af virksomheden; men industri 4.0 er lagt mere end det: Det er også:

 

  • Nye smarte produkter, der er online og med indbygget intelligens (IoT)
  • Nye services baseret på IoT
  • Brug af big data-teknologier til kunde- og produktionsanalyser
  • Tættere samarbejde med leverandører i værdikæden.

 

ATV’s temagruppe om Videnbaseret produktion ønsker at folde visionerne om Industri 4.0 ud for medlemmerne og inviterer i samarbejde med ATV’s tema-gruppe for Digitalisering og big data samt projektet Fremtidens digitale virk-somhed til et tværfagligt temamøde om industri 4.0: Hvad går industri 4.0 ud på? Og hvordan kan danske virksomheder inspirere hinanden til at komme i front med industri 4.0?

 

Fremtidens Digitale virksomhed er et projekt, som gennemføres med støtte fra Industriens Fond for at omsætte visionerne om Industri 4.0 og Internet of Things (IoT) til konkret handling i virksomhederne. Se mere: www.indesmatech.dk

 

Målgruppen er både ansvarlige for teknik/udvikling og for forretningsudvikling i såvel udbyder- som aftagervirksomheder. Det kan derfor være en god idé med flere deltagere fra hver virksomhed.

 

Som led i projektet tilbydes eksperthjælp til virksomheder, som samles i 3-5 mands grupper, der samarbejder om løsning af innovative business- & use-cases.

Grupperne kan sammensættes af personer med forskelligt, men sammenfal-dende fokus, det være sig forretning, teknik/udvikling eller salg.

 

Grupperne coaches af eksperter fra projektets partnere i det omfang, der er brug for, dog højst 50 timer pr. gruppe. Prisen for hele forløbet vil være 1.000 kr. pr. deltager. Det er ikke en betingelse for eksperthjælp, at man deltager i seminaret.

 

 

PROGRAM

 

12.00

Registrering og sandwich.

 

13.00

Velkomst

Programme Manager Dorthe Lybye, Rockwool A/S, formand for ATV’s temagruppe for videnbaseret produktion.

 

13.10

Industri 4.0: Potentiale, trusler og muligheder

Partner Tom Togsverd, Indesmatech ApS og Fremtidens digitale virksomhed

Professor Charles Møller, Center for Industriel Produktion, AaU

 

13.40

Virksomhedscase 1: Sådan har vi gjort

Head of Basic Software & Electronics Svend Krogsgaard, MAN Diesel & Turbo.

 

14.10

Vækst gennem automatisering og nye services

Senior Vice President Jesper Kjelds, Kamstrup

 

14.30

Kaffepause

 

14.40

Big data teknologier – hvad kan vi bruge dem til?

Professor Torben Bach Pedersen, Aau, formand for temagruppen for Digitalisering og big data

 

15.00

Virksomhedscase 3: Sådan har vi gjort

Udviklingschef Michael Kai Petersen, Oticon A/S

 

15.20

Er vi gode nok i Danmark?

Divisionsdirektør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut.

 

15.40

Paneldebat: Hvordan kommer vi videre?

Panel: Charles Møller, AaU

Torben Bach Pedersen, AaU

Svend Krogsgaard, MAN Diesel & Turbo

Jesper Kjelds, Kamstrup

Michael Kai Petersen, Oticon A/S

Anne-Lise Høg Lejre

Ordstyrer: TT

 

16.30

Tak for i dag!

Programme Manager Dorthe Lybye, Rockwool A/S

 

Efter temamødet vil der være mulighed for separate drøftelser om eksperthjælp med Tom Togsverd. Aftal gerne nærmere herom på forhånd ved at kontakte tto@indesmatech.com eller mobil 2068 3343.

 

Tilmelding

Til Tom Togsverd

tto@indesmatech.co

mobil 2068 3343.