Innovativt design og nye forretningsmodeller

Har du styr på industri 4.0, digitalisering og Internet of Things?

 

Hvis ikke, inviteres du til at deltage i et tværfagligt seminar, hvor professor Jan Damsgaard, CBS vil fortælle om forretningsmulighederne i ny teknologi og om de risici for disruption, som du udsættes for, hvis du ikke gør noget.

 

Samtidig får du inspiration til innovation af Troels Seidenfaden fra Seidenfa-den Design CPH, som vil fortælle om, hvordan design og aktiv kundeinddragel-se kan skabe nye forretninger og ruste dig i kampen mod nye konkurrenter.

 

Du vil også møde adm. direktør Jens Hørup, Amplex, der vil fortælle om sine praktiske erfaringer med at lancere løsninger baseret på Internet of Things.

 

Det hele sluttes af med en workshop, der sætter fokus på dine udfordringer og mulighederne for at løse dem. Workshoppen munder ud i et tilbud om at deltage i et udviklingsforløb i 4-mands grupper med op til 48 timers coaching fra 1-2 faglige eksperter fra partnerkredsen, som omfatter CBS, DTU, Aalborg Universitet, Force Technology, RTX, TekPartner, Seidenfaden Design CPH og Indesmatech.

Målgruppen er både ansvarlige for teknik/udvikling og for forretningsudvik-ling, hvorfor det ofte vil være en god idé med 2 deltagere fra hver virksomhed.

 

Det hele gennemføres som led i projektet Fremtidens Digitale virksomhed, som gennemføres med støtte fra Industriens Fond, med det formål at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at omsætte visionerne om Industri 4.0 og Internet of Things (IoT) til konkret handling i virksomhederne.

 

Tilmeld dig hos Tom Togsverd

Tlf.: 2068 3343

Mail: tto@indesmatech.com

 

21. september kl. 9.30 – 16.00

Incuba, Åbogade 15, 8000 Aarhus.

 

22. september kl. 9.30 – 16.00

hos WTC, Borupvang 3, 2750 Ballerup.

 

Efterfølgende seminarer vil omfatte emner som platforme for trådløs kommunikation, sikkerhed samt innovativt design-in, hvor de tekniske muligheder ses i sammenhæng med forretningsmuligheder og design.

Indesmatech ApS

Scion DTU

Diplomvej 381

2800 Kgs. Lyngby